کدهای خطا در ماشین لباسشویی پاکشوما

 

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی پاکشوما قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی پاکشوما تماس بگیرید:   

 

شرح خطا

کد خطا

ردیف

این کد خطا نیست

ارور  E00 ماشین لباسشویی پاکشوما

1

زمان آبگیری بیش از اندازه طول کشیده است

ارور  E10 ماشین لباسشویی پاکشوما

2

آبگیری بیش از حد دستگاه – خرابی هیدروستات و شیربرقی

ارور  E11 ماشین لباسشویی پاکشوما

3

پیشگیری از سرریز شدن اب- هیدروستات دیر عمل میکند

ارور  E12 ماشین لباسشویی پاکشوما

4

مشکل تخلیه آب – خرابی پمپ

ارور  E20 ماشین لباسشویی پاکشوما

5

درب قفل نمی شود

ارور  E21 ماشین لباسشویی پاکشوما

6

خرابی میکروسوییچ درب

ارور  E31 ماشین لباسشویی پاکشوما

7

خرابی سنسور سطح آب - هیدروستات

ارور  E33 ماشین لباسشویی پاکشوما

8

خرابی سنسور دما ( ترمیستور)

ارور E34 ماشین لباسشویی پاکشوما

9

خرابی سنسور دما ( ترمیستور)

ارور  E35 ماشین لباسشویی پاکشوما

10

خرابی المنت – شکستگی المنت

ارور  E36 ماشین لباسشویی پاکشوما

11

خرابی المنت

ارور  E3C ماشین لباسشویی پاکشوما

12

برق ورودی دارای نوسان میباشد

ارور  E3D ماشین لباسشویی پاکشوما

13

ایراد ایپرام برد در تشخیص خطا

ارور  E40 ماشین لباسشویی پاکشوما

14

ایراد ایپرام برد در تشخیص خطا

ارور  E41 ماشین لباسشویی پاکشوما

15

خرابی موتور

ارور  E60ماشین لباسشویی پاکشوما

16

میزان سرعت موتور تشخیص داده نمی شود

ارور  E61 ماشین لباسشویی پاکشوما

17

خرابی سرعت سنج موتور (تاخو)

ارور  E62 ماشین لباسشویی پاکشوما

18

سرعت موتور در ۳ دقیقه بدون هیچ سیگنالی بیش از صفر شده است

ارور  E63 ماشین لباسشویی پاکشوما

19

سوئیچ پاورقطع نمیشود

ارور  E70 ماشین لباسشویی پاکشوما

20

 خرابی مدار برد الکترونیک می باشد

ارور  E80 ماشین لباسشویی پاکشوما

21

 

کد های خطای مدل های بدون تسمه ماشین لباسشویی پاکشوما 

 

شرح خطا

کد خطا

ردیف

خطای AIR WASH

ارور  E00 ماشین لباسشویی پاکشوما

1

عدم تخلیه آب – خرابی پمپ تخلیه

ارور  E12 ماشین لباسشویی پاکشوما

2

 خرابی موتور یا تاخو

ارور  E908-E940 ماشین لباسشویی پاکشوما

3

خرابی هیدروستات

ارور  EA1 ماشین لباسشویی پاکشوما

4

عدم ورود آب به دستگاه – خرابی شیربرقی – تا خوردگی شلنگ

ارور  E11 ماشین لباسشویی پاکشوما

5

قفل نشدن درب – خرابی میکروسوییچ

ارور  U4 ماشین لباسشویی پاکشوما

6

ارور نابالانسی دستگاه و بار لباس داخل دستگاه

ارور  U3 ماشین لباسشویی پاکشوما

7

درب ماشین باز نمی شود (دمای آب داخل دستگاه در حین شستشو باید بیشتر از 40 درجه نباشد)

ارور  H ماشین لباسشویی پاکشوما

8

  • Recently Added
کد خطا در ماشین ظرفشویی پاکشوما

 

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی پاکشوما قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی پاکشوما ...

کدخطا ماشین لباسشویی کنوود

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی کنوود قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی کنوود تماس ...

کدخطا ماشین لباسشویی ال جی

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی ال جی قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی الجی تماس ...

کد خطا در ماشین لباسشویی سامسونگ

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی سامسونگ قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی سامسونگ ...

Load More