کدخطا در یخچال فریزر ال جی

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش یخچال ساید ال جی با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر الجی تماس بگیرید

شرح خطا

کد خطا

ردیف

وجود مشکل در سنسور دمای فریزر ال جی

ارور Er FS ساید بای ساید ال جی

1

وجود مشکل در سنسور دمای یخچال

ارور Er rS ساید بای ساید ال جی

2

وجود مشکل در سنسور دیفراست اواپراتور فریزر

ارور Er FdS ساید بای ساید ال جی

3

وجود مشکل در سنسور دوم یخچال

ارور Er R2ساید بای ساید ال جی

4

وجود مشکل در سنسور محیطی(سنسور قاب لولا)

ارور Er rt ساید بای ساید ال جی

5

وجود مشکل در سنسور دیفراست اواپراتور یخچال

ارور Er rdS ساید بای ساید ال جی

6

وجود مشکل در سنسور یخساز

ارور Er IS ساید بای ساید ال جی

7

وجود مشکل در سنسور رطوبت سنج

ارور Er HS ساید بای ساید ال جی

8

وجود مشکل در المنت یا ترموفیوز اواپراتور یخچال

ارور Er rdh ساید بای ساید ال جی

9

وجود مشکل در المنت یا ترموفیوز اواپراتور فریزر

ارور Er Fdh ساید بای ساید ال جی

10

وجود مشکل در فن فریزر

ارور Er FF ساید بای ساید ال جی

11

وجود مشکل در فن یخچال

ارور Er rF ساید بای ساید ال جی

12

وجود مشکل در فن کندانسور

ارور Er CF ساید بای ساید ال جی

13

وجود مشکل در فن یخساز

ارور Er IF ساید بای ساید ال جی

14

وجود ایراد در سنسور مخزن آب

ارور Er SS ساید بای ساید ال جی

15

وجود خرابی در کیت یخساز

ارور Er It ساید بای ساید ال جی

16

وجود خرابی در سنسور شیربرقی

ارور Er gF ساید بای ساید ال جی

17

حالت نمایشگاهی یا خاموش

ارور OFF ساید بای ساید ال جی

18

قطع ارتباط بین برد مین و دیسپلی یا خرابی برد دیسپلی

ارور Er CO ساید بای ساید ال جی

19

  • Recently Added
کد خطا در یخچال فریزر کنوود
در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش یخچال فریزر کنوود با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر کنوود تماس بگیرید: کد خطای E0 ...
کد خطا در یخچال فریزردوو

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش یخچال فریزر دوو با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر دوو تماس بگیرید:

کد خطایF1

...

کدخطا در یخچال فریزر ال جی

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش یخچال ساید ال جی با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر الجی تماس بگیرید

...

کد خطا در یخچال فریزر سامسونگ

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش یخچال فریزر سامسونگ با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر سامسونگ تماس بگیرید

...
Load More