کد خطا در یخچال فریزر کنوود

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش یخچال فریزر کنوود با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر کنوود تماس بگیرید: کد خطای E0 یخچال کنوود علت کد خطای E0 در یخچال کنوود: در این مورد سنسور یا حسگر فریزر معیوب شده است یعنی سنسور آسیب دیده و یا مدارها دچار اتصالی شدند که برای رفع عیب باید با تعمیرکار تماس بگیرید کدخطای E1 یخچال کنوود علت ارور E1 یخچال کنوود: در این حالت سنسور دیفراست دچار مشکل شده است، یخ و برفک فریزر آب نمی شود و برای مدت طولانی دما زیر صفر نمایش داده می شود.برای رفع مشکل با تعمیرکار تماس بگیرید. کدخطای E3 یخچال کنوود علت ارور E3 یخچال کنوود: سنسور بین یخچال و فریزر خراب است.برای رفع این عیب از تعمیرکار کمک بگیرید. کدخطای E4 یخچال کنوود علت ارور E4 یخچال کنوود: در این ارور المنت دستگاه تولید گرما سوخته است، از تعمیرکار کمک بگیرید. کدخطای E8 یخچال کنوود علت ارور E8 یخچال کنوود: این کد نشانگر این است که سنسور یخساز خراب شده است.مدارهای سنسور یخچال را بررسی کنید دچار اتصال شده است. کدخطای E9 یخچال کنوود علت ارور E9 یخچال کنوود: در این حالت یخساز یخچال مشکل دارد و نمی تواند یخ را کاملا خالی کند، در حالتی که یخچال دوبار تخلیه یخ را انجام میدهد اما باز یخ در یخساز موجود است و کاملا خالی نشده است.
  • Recently Added
کد خطا در یخچال فریزر کنوود
در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش یخچال فریزر کنوود با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر کنوود تماس بگیرید: کد خطای E0 ...
کد خطا در یخچال فریزردوو

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش یخچال فریزر دوو با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر دوو تماس بگیرید:

کد خطایF1

...

کدخطا در یخچال فریزر ال جی

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش یخچال ساید ال جی با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر الجی تماس بگیرید

...

کد خطا در یخچال فریزر سامسونگ

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش یخچال فریزر سامسونگ با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر سامسونگ تماس بگیرید

...
Load More