کد خطا ماشین ظرفشویی سامسونگ

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی سامسونگ در انواع مختلف با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی سامسونگ تماس بگیرید:

 

کد های خطای در انواع مدل های ماشین ظرفشویی سامسونگ 

 

شرح خطا

کد خطا

ردیف

مربوط به خرابی میکروسوییچ درب

ارور DR ماشین ظرفشویی سامسونگ

1

عدم ورود آب به دستگاه (خرابی شیر برقی)

ارور E2 ماشین ظرفشویی سامسونگ

2

خطای کم بودن فشار آب (تاخیر آبگیری)

ارور E3 ماشین ظرفشویی سامسونگ

3

خطای تامین آب گرم

ارور E4 ماشین ظرفشویی سامسونگ

4

خرابی قطعه جریان سنج آب

ارور F1 ماشین ظرفشویی سامسونگ

5

نشتی آب (فلوتر کف دستگاه بالا آمده)

ارور F3 ماشین ظرفشویی سامسونگ

6

دمای بیش از حد آب(خرابی ترمیستور یا برد)

ارور F4 ماشین ظرفشویی سامسونگ

7

پایین بودن دمای آب

ارور F5 ماشین ظرفشویی سامسونگ

8

مربوط به نشتی آب از شیر برقی یا ایرگاید

ارورF6 ماشین ظرفشویی سامسونگ

9

خرابی استاپ موتور (موتور مقسم آب) کف لگنچه

ارور F8 ماشین ظرفشویی سامسونگ

10

خرابی ترمیستور هیتر

ارور TO-TS ماشین ظرفشویی سامسونگ

11

 

 

شرح خطا

کد خطا

ردیف

خرابی شیر برقی آب وروردی

ارور D01 ماشین ظرفشویی سامسونگ

1

خرابی پمپ تخلیه یا شی خارجی داخل پمپ

ارور D02 ماشین ظرفشویی سامسونگ

2

ایراد گرم نکردن هیتر و خشک کن پایانی

ارور D03 ماشین ظرفشویی سامسونگ

3

خرابی ترمیستور هیتر

ارور D04 ماشین ظرفشویی سامسونگ

4

پمپ جریان کمی میکشد

ارور D05 ماشین ظرفشویی سامسونگ

5

پمپ جریان بالایی میکشد

ارور D06 ماشین ظرفشویی سامسونگ

6

مربوط به نشتی آب (فلوتر کف دستگاه بالا آمده است)

ارور D07 ماشین ظرفشویی سامسونگ

7

خطای تناوب شیربرقی

ارور D08 ماشین ظرفشویی سامسونگ

8

خطای مبدل فشار

ارور D11 ماشین ظرفشویی سامسونگ

9

خطای خروجی آب (از ایرگاید)

ارور D12 ماشین ظرفشویی سامسونگ

10

گرم شدن بیش از حد آب

ارور D13 ماشین ظرفشویی سامسونگ

11

خطای ورودی و خروجی آب (شلنگ تخلیه بروی زمین افتاده است)

ارور D14 ماشین ظرفشویی سامسونگ

12

 

 

شرح خطا

کد خطا

ردیف

عدم ورود آب به دستگاه (خرابی شیر برقی)

ارور 4E ماشین ظرفشویی سامسونگ

1

دمای بیش از حد آب(خرابی ترمیستور یا برد)

ارور 4E-1 ماشین ظرفشویی سامسونگ

2

عدم تخلیه آب (خرابی پمپ تخلیه یا شی خارجی داخل پمپ)

ارور 5E ماشین ظرفشویی سامسونگ

3

دور موتور شستشو پایین است(جسم خارجی در پروانه گیر کرده)

ارور PE ماشین ظرفشویی سامسونگ

4

خرابی ترمیستور هیتر

ارور TE ماشین ظرفشویی سامسونگ

5

خرابی هیتر(گرما بیش از حد است)

ارور HE-1 ماشین ظرفشویی سامسونگ

6

خرابی هیتر گرم کن

ارور HE ماشین ظرفشویی سامسونگ

7

کلید های دیسپلی دارای ایراد است ( کلید داخل پنل گیر کرده است)

ارور BE-2 ماشین ظرفشویی سامسونگ

8

خرابی کلید های لمسی

ارور BE-3 ماشین ظرفشویی سامسونگ

9

خطای عدم ارتباط بین برد دیسپلی و برد مین

ارور AE ماشین ظرفشویی سامسونگ

10

نشتی آب (فلوتر کف دستگاه بالا آمده است)

ارور LE ماشین ظرفشویی سامسونگ

11

خطای سرریز کردن آب ورودی

ارور OE ماشین ظرفشویی سامسونگ

12

کم بودن آب دستگاه

ارور 1E ماشین ظرفشویی سامسونگ

13

قطعی در اتصالات جت پمپ

ارور 3E ماشین ظرفشویی سامسونگ

14

 

  • Recently Added
کدهای خطا در ماشین ظرفشویی پاکشوما

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی  با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی پاکشوما تماس بگیرید: 

کد های ...

کد خطا در ماشین ظرفشویی کنوود

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی کنوود در مدل های مختلف با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی کنوود تماس ...

کد خطا در ماشین ظرفشویی دوو

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی دوو تماس بگیرید:

کدهای خطای ماشین ...

کدهای خطا درماشین ظرفشویی ال جی

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی ال جی قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی الجی تماس ...

 کد خطا ماشین ظرفشویی سامسونگ

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی سامسونگ در انواع مختلف با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی سامسونگ ...

Load More