کدهای خطا درماشین ظرفشویی ال جی

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی ال جی قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی الجی تماس بگیرید:

کدهای خطای ماشین ظرفشویی ال جی 

 

شرح کد خطا

کد خطا

ردیف

عدم ورود آب به دستگاه (خرابی شیربرقی) / خرابی سنسور ایرگاد

ارور IE ماشین ظرفشویی ال جی

1

خرابی پمپ تخلیه یا شی خارجی داخل پمپ

ارور OE ماشین ظرفشویی ال جی

2

نشتی آب / خرابی جت پمپ

ارور EI ماشین ظرفشویی ال جی

3

خرابی المنت گرم کننده آب

ارور HE ماشین ظرفشویی ال جی

4

خرابی ترمیستور سنسور دما

ارور tE ماشین ظرفشویی ال جی

5

قفل شدگی موتور دایرکت درایو

ارور LE ماشین ظرفشویی ال جی

6

خرابی استاپ موتور مقسم آب

ارور nE ماشین ظرفشویی ال جی

7

مربوط به نشتی آب(فلوتر کف دستگاه بالا آمده است)

ارور AE ماشین ظرفشویی ال جی

8

قطعی برق / خرابی تبدیل سه به دو برق ورودی

ارورPF ماشین ظرفشویی ال جی

9

ارور نمیباشد مربوط به کارکرد فن خشک کن است

ارورCD ماشین ظرفشویی ال جی

10

ارور نمیباشد مربوط به عملکرد لامپ UV میباشد

ارور sT ماشین ظرفشویی ال جی

11

قفل کودک

ارور CL ماشین ظرفشویی ال جی

12

ارور نمیباشد مربوط به عملکرد برنامه AUTO میباشد

ارور Fماشین ظرفشویی ال جی

13

  • Recently Added
کدهای خطا در ماشین ظرفشویی پاکشوما

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی  با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی پاکشوما تماس بگیرید: 

کد های ...

کد خطا در ماشین ظرفشویی کنوود

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی کنوود در مدل های مختلف با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی کنوود تماس ...

کد خطا در ماشین ظرفشویی دوو

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی دوو تماس بگیرید:

کدهای خطای ماشین ...

کدهای خطا درماشین ظرفشویی ال جی

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی ال جی قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی الجی تماس ...

 کد خطا ماشین ظرفشویی سامسونگ

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی سامسونگ در انواع مختلف با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی سامسونگ ...

Load More