کدهای خطا در ماشین ظرفشویی کنوود

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی کنوود در مدل های مختلف با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی کنوود تماس بگیرید:  

کدهای خطای ماشین ظرفشویی کنوود 

 

شرح خطا

کد خطا

ردیف

نشتی و سرریز آب

ارور F1 ماشین ظرفشویی کنوود

1

عدم تخلیه آب (خرابی پمپ تخلیه- شی خارجی)

ارور F2 ماشین ظرفشویی کنوود

2

آب وارد دستگاه نمیشود (خرابی شیربرقی – تاخوردگی شلنگ)

ارور F3 ماشین ظرفشویی کنوود

3

آب کافی وارد دستگاه نشود (خرابی سنسور ایرگاد یا شیربرقی)

ارور F5 ماشین ظرفشویی کنوود

4

مشکل دمای آب (خرابی ترمیستور یا برد)

ارور F6 ماشین ظرفشویی کنوود

5

دمای آب زیاد است (خرابی ترمیستور یا برد)

ارور F7 ماشین ظرفشویی کنوود

6

خرابی هیتر یا برد

ارور F8 ماشین ظرفشویی کنوود

7

نامتقارن بودن محل نصب دستگاه

ارور F9 ماشین ظرفشویی کنوود

9

خرابی کارت الکترونیکی

ارور FE ماشین ظرفشویی کنوود

10

  • Recently Added
کدهای خطا در ماشین ظرفشویی پاکشوما

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی  با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی پاکشوما تماس بگیرید: 

کد های ...

کد خطا در ماشین ظرفشویی کنوود

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی کنوود در مدل های مختلف با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی کنوود تماس ...

کد خطا در ماشین ظرفشویی دوو

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی دوو تماس بگیرید:

کدهای خطای ماشین ...

کدهای خطا درماشین ظرفشویی ال جی

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی ال جی قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی الجی تماس ...

 کد خطا ماشین ظرفشویی سامسونگ

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی سامسونگ در انواع مختلف با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی سامسونگ ...

Load More