کد خطا در ماشین لباسشویی سامسونگ

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی سامسونگ قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی سامسونگ تماس بگیرید:

کد خطا درماشین لباسشویی سامسونگ مدل های قدیمی

شرح خطا

کد خطا

ردیف

آب وارد دستگاه نمی شود (خرابی شیر برقی)

ارور E1 ماشین لباسشویی سامسونگ

1

عدم تخلیه آب (پمپ تخلیه خراب است)

ارور E2 ماشین لباسشویی سامسونگ

2

آبگیری بیش از حد دستگاه

ارور E3 ماشین لباسشویی سامسونگ

3

بسته نشدن درب (میکروسوییچ درب و یا برد خراب است)

ارور ED-DOOR ماشین لباسشویی سامسونگ

4

عدم تعادل و نامیزان بودن لباس های داخل درام

ارور E4 ماشین لباسشویی سامسونگ

5

خرابی المنت گرمکن آب

ارور E5-E6 ماشین لباسشویی سامسونگ

6

خرابی سنسور فشار آب (هیدرواستات)

ارور E7 ماشین لباسشویی سامسونگ

7

دمای غیر عادی آب (محل شلنگ آب سرد و گرم اشتباه می باشد)

ارور E8 ماشین لباسشویی سامسونگ

8

نشتی آب

ارور E9 ماشین لباسشویی سامسونگ

9

تاخو موتور خراب شده است

ارور EA ماشین لباسشویی سامسونگ

10

خرابی ترایاک موتور(بین برد و موتور ارتباط قطع شده)

ارور EB ماشین لباسشویی سامسونگ

11

دمای آب به درستی تشخیص داده نشده است

ارور EC ماشین لباسشویی سامسونگ

12

 

کد خطا درماشین لباسشویی سامسونگ 

 

شرح خطا

کد خطا

ردیف

عدم تخلیه آب (پمپ تخلیه خراب است)

ارور  5E-5C-nd ماشین لباسشویی سامسونگ

1

خطای موتور (یا برد موتور)

ارور  3E-3C-3E1-BE ماشین لباسشویی سامسونگ

2

خطای سنسور mems

ارور C8 ماشین لباسشویی سامسونگ

3

جریان آب ناقص است

ارور  8Eماشین لباسشویی سامسونگ

4

مشکل پاور ـ منبع تغذیه ولتاژ ـ خرابی برد مین

ارور  PF-9E1-2E ماشین لباسشویی سامسونگ

5

قطع ارتباط بین برد مین و دیسپلی

ارور  AE-13E-AC-AC6 ماشین لباسشویی سامسونگ

6

مشکل عدم ارتباط برد مین با دیسپلی (یکی از دکمه ها داخل گیر کرده است)

ارور 12EBE1 ماشین لباسشویی سامسونگ

7

مشکل عدم ارتباط برد مین با دیسپلی(یکی از دکمه ها داخل گیر کرده است)

ارور  BE2 -14E ماشین لباسشویی سامسونگ

8

خرابی برد مین یا برد واسط

ارور 18E- BE3 ماشین لباسشویی سامسونگ

9

دمای آب بیش از حد میباشد

ارور CE ماشین لباسشویی سامسونگ

10

خرابی سوییچ درب یا برد مین

ارور DE-DE1-DE2 ماشین لباسشویی سامسونگ

11

خرابی فن خشک کن

ارور FE ماشین لباسشویی سامسونگ

12

خرابی المنت اصلی دستگاه

ارور HE-E1-E5-EC ماشین لباسشویی سامسونگ

13

خرابی المنت خشک کن در کنار فن خشک کن

ارور HE3-HE2 ماشین لباسشویی سامسونگ

14

نشتی آب یا فلوتر کف دستگاه بالا آمده است

ارور LE-11E-E9-LE1 ماشین لباسشویی سامسونگ

15

آبگیری بیش از حد-خرابی هیدرواستات یا گرفتگی کپسولی

ارور E3-OE-OF ماشین لباسشویی سامسونگ

16

خرابی ترمیستور اصلی دستگاه

ارور 6 E-TE1ماشین لباسشویی سامسونگ

17

خرابی ترمیستور خشک کن دستگاه

ارور TE2-TE3 ماشین لباسشویی سامسونگ

18

عدم تعادل و نامیزان بودن لباس های داخل درام

ارور UE-E4-DC ماشین لباسشویی سامسونگ

19

خرابی هیدرواستات یا گرفتگی کپسولی

ارور 1E-LE-E7 ماشین لباسشویی سامسونگ

20

کف در درام بیش از حد میباشد-دستگاه جرمگیری نشده

ارور SUD ماشین لباسشویی سامسونگ

21

عدم حرکت موتورو خرابی تاخو و یا عدم فرمان برد

ارور 3E-EB-8E-EA ماشین لباسشویی سامسونگ

22

عدم حرکت موتورو خرابی تاخو

ارور 3E1-3E2-3E3-3E4ماشین لباسشویی سامسونگ

23

آب وارد دستگاه نمی شود (خرابی شیر برقی)

ارور 4E-4E1-4ED-4E2-E8 ماشین لباسشویی سامسونگ

24

خطای Auto detergent

ارور 6E-6E1-6E2-6E3 ماشین لباسشویی سامسونگ

25

 

  • Recently Added
کد خطا در ماشین ظرفشویی پاکشوما

 

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی پاکشوما قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی پاکشوما ...

کدخطا ماشین لباسشویی کنوود

در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی کنوود قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی کنوود تماس ...

کدخطا ماشین لباسشویی ال جی

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی ال جی قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی الجی تماس ...

کد خطا در ماشین لباسشویی سامسونگ

 در صورت نیاز به رفع کدخطا مشاهده شده بر روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی سامسونگ قدیم و جدید با ایران سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی سامسونگ ...

Load More